WSV Haaglanden
Wandel Stichting Voorwaarts Haaglanden

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 3 mei 2016 aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Olststraat 71 te Den Haag.

Agenda:

1 Opening.
2 Ingekomen stukken.
3 Mededelingen.
4 Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 6 mei 2015.
5 Algemeen jaarverslag.
6 Financieel jaarverslag.
7 Verkiezing kascommissie.
8 Voorstel contributie in 2017.
9 Bestuursverkiezing *.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

*
Ons algemeen bestuurslid de heer K. Aarts wenst deze functie per 3 mei 2016 te beƫindigen.
Inmiddels heeft mevrouw W. Smits haar bestuursfunctie beƫindigd.

Voor de vacature van algemeen bestuurslid is 1 kandidaat beschikbaar: de heer J. (Joop) Nahon.
De functie van secretaris is momenteel nog immer vacant.
Ook zijn wij nog op zoek naar 1 algemeen bestuurslid.

Na afloop van de ledenvergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje.

Het bestuur

P.S.
De vergaderstukken kunnen bij de secretaris via redactie@wsvhaaglanden.nl of per telefoon 06 – 512 000 96 worden opgevraagd.